Gmina

Komunikaty i ogłoszenia

Zarządzenie Nr 62/2013

Rozmiar czcionki:

 

Zarządzenie Nr 62/2013
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W związku ze śmiercią w dniu 18 czerwca 2013 r. zasłużonego działacza samorządowego, Radnego Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Pana Romana Brzeskiego, ogłaszam żałobę na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie do dnia pogrzebu włącznie.
2. Ze względu na żałobę, w okresie jej trwania na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie zabrania się organizowania wszelkich imprez o charakterze rozrywkowym.
3. Na znak żałoby, zarządzam opuszczenie flagi przed budynkiem Urzędu Gminy do połowy masztu od dnia ogłoszenia zarządzenia do dnia pogrzebu włącznie. Flagi powinny być przepasane kirem.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Share