Gmina

Konkurs ofert

Rozmiar czcionki:

Tylko do 4 maja 2015 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać oferty w, ogłoszonym przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją zająć lub programu profilaktyczno – edukacyjnego z zakresu uzależnień.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz dokumentacja konkursowa dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Share