Gmina

Informacja o wynikach otwartego konkursu

Rozmiar czcionki:

NGOInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych – wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych wpłynęła jedna oferta. Oferta spełniła wymogi formalne i została poddana ocenie merytorycznej komisji konkursowej.
Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 3 kwietnia 2014 r. wybrano ofertę na wykonanie niżej wymienionego zadania oraz przyznano dotację na dofinansowanie jego realizacji.

 Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanej dotacji
Zad. – Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych       z funduszy zewnętrznych
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik Poznajemy i zapamiętamy: ludzi, czasy, wydarzenia z lokalnej tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej Powiatu Nowomiejskiego  2 000 zł

Przyznana kwota dotacji wyczerpuje środki przeznaczone w budżecie Gminy na 2014r. na dofinansowanie zadań publicznych w w/w zakresie. W związku z powyższym wstrzymuje się dalszy nabór ofert na wykonanie zadań dotyczących dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Share