Gmina

Uroczystości pańtwowe i patriotyczne

Uroczystość odsłonięcia pomnika gen. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza

Rozmiar czcionki:

Wiele pięknych słów zostało wypowiedzianych tego słonecznego sierpniowego dnia, podczas którego nastąpiło odsłonięcie pomnika Generała Brygady Adolfa Mikołaja Waraksiewicza.

Podczas uroczystej sobotniej celebracji życie zapomnianego dotąd bohatera walk o polskość zostało nareszcie upamiętnione z należnymi wojskowymi honorami. Każdy z zaproszonych gości pragnął wspomnieć zasługi Waraksiewicza, każdy chciał powiedzieć kilka słów, dzięki którym wydarzenie stało się jeszcze bardziej wyjątkowe.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, m. in. Stanisław Żelichowski- poseł na sejm RP, Adam Żyliński - poseł na sejm RP, Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP m. in. Płk Andrzej Szczołek - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Ppłk Mariusz Sztorc – Wojskowy Komendant Uzupełnień, Ppłk PiotrCiepliński - Szef Sztabu 11 Pułku Artylerii, Ppłk Waldemar Siedlecki – Dowódca 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, Gen. Dyw. Lech Stefaniak- emerytowany były dowódca 15 DZ, Józef Zysk – Brygadier Związku Piłsudczyków RP oraz Wiceprezes Zarządu, Tomasz Deleżuch – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego, Gustaw Marek Brzezin – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego m.in. Ewa Dembek - Starosta Powiatu Nowomiejskiego i Marcin Buliński - Wicestarosta Powiatu Nowomiejskiego, przedstawiciele jednostek powiatowych, reprezentanci Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Barbara Grzywacz - radna gminy i przewodnicząca Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół m.in. Marzena Weisgerber – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielnikuwraz z pocztem sztandarowym, Zdzisława Milewska - dyrektor Zespołu Szkół im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, Proboszczowie m. in. Proboszcz Parafii Jamielnik – Ks. Marek Wróblewski, i wielu innych. Na uroczystości nie mogło zabraknąć osób najbardziej związanych z uhonorowaną postacią czyli Krzysztofa Rząśnickiego - wnuka Generała Waraksiewicza, Leopolda Głowali - syna Władysława Głowali, który pełnił funkcję ordynansa Generała oraz Janusza Gardeckiego - krewnego ordynansa.

Gospodarzem imprezy był Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie – Tomasz Waruszewski.

Wójt wygłosił zajmujące przemówienie, którego fragmenty można przeczytać poniżej:

"Dzisiejsza podniosła uroczystość, w której uczestniczy tylu przedstawicieli władz państwowych, wojska, tylu mieszkańców gminy i powiatu, jest formą pośmiertnej rehabilitacji Generała. Ten wielce zasłużony dla narodu polskiego dowódca kawalerii zastał po wielu latach w pełni doceniony i doczekał się trwałego upamiętnienia w postaci pomnika. Jestem dumny z mieszkańców mojej Gminy, że stało się to dzięki ich staraniom i ich ciężkiej pracy."

"W dzisiejszych czasach obserwujemy coraz mniejsze zainteresowanie historią naszej ojczyzny, z niepokojem patrzymy, jak odchodzą ostatnie autorytety, przez co młode pokolenie ma coraz większy problem z czerpaniem właściwych wzorców wychowawczych. Odsłonięcie pomnika to poniekąd wyjście naprzeciw tym problemom. Generał Waraksiewicz będzie zawsze nam przypominał, że sukcesy osiąga się sumienną i wytężoną pracą, że trzeba wymagać najpierw od siebie, a potem od innych, że trzeba szanować i kultywować tradycje, że jeśli chcemy jako naród odnosić zwycięstwa, to musimy mierzyć zamiary podług sił, a nie – jak chciał wieszcz – siły na zamiary. Pomnik Generała będzie nam przypominał, że prawdziwe cnoty, za które nasi przodkowie oddawali życie, to Bóg, Honor, Ojczyzna."

"Generał Waraksiewicz zasłużył na wdzięczną pamięć rodaków. Dzisiejszy dzień z pewnością jest dla niego kolejnym wielkim zwycięstwem, przerwaniem złej passy. Ale jest to również ważny i przełomowy dzień dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Odświeżenie postaci Generała i odsłonięcie jego pomnika jest nawiązaniem do najlepszych tradycji II Rzeczypospolitej. Nasza Gmina dobrze się rozwija, ale mamy świadomość, że lepszą przyszłość musimy budować na solidnych wartościach. Pierwsze efekty są już widoczne. Postać Generała sprawiła, że mieszkańcy dbają o korzenie, z których wyrośli, i przywiązują wagę do historii swojej ojczyzny, że młodzież coraz bardziej identyfikuje się z postawą patriotyczną i przywiązaniem do tradycji niepodległościowych."

(Pełny tekst przemówienia do pobrania tutaj)

Zanim jednak przedstawiono nam godność gości i usłyszeliśmy pełne charyzmy przemówienia, w Łąkach Bratiańskich w klasztorze odbyła się Msza Św. w intencji Generała Waraksiewicza oraz kawalerzystów poległych za Ojczyznę.

Po zakończeniu Mszy Św. piesza i konna kompania honorowa, poczty sztandarowe z wojska oraz spoza wojska, zaproszone delegacje i mieszkańcy, ruszyli w podniosłej atmosferze w przemarszu do Mszanowa, gdzie miała odbyć się właściwa część uroczystości. Zgromadzeni przy pomniku mieliśmy okazję podziwiać przepych jej oprawy.

Na szczególną uwagę zasługiwał widok licznie zgromadzonych polskich pododdziałów żołnierzy, którzy po przecięciu wstęgi, a tym samym, odsłonięciu pomnika, w celu uczczenia pamięci Generała oddali trzykrotną salwę honorową. Na koniec, w dowód szacunku dla osoby Gen. Waraksiewicza, pod pomnikiem zostały złożone wieńce i kwiaty.

Całe wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie wkład:

- Barbary Grzywacz – Radnej Gminy i przewodniczącej Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik, która była głównym organizatorem przedsięwzięcia,

- mieszkanek Jamielnika: Joanny Moczydłowskiej, Karoliny Kłosowskiej i Adrianny Michałkiewicz, które były inicjatorkami budowy pomnika,

- Elżbiety Olszty – pracownicy biblioteki Publicznej w Jamielniku, która wsparła merytorycznie uczennice, naprowadzając na pomysł uhonorowania zasług Gen. Waraksiewicza.

 

Patronat honorowy nad Uroczystością odsłonięcia pomnika Generała Waraksiewicza sprawował Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Patronat medialny objęli Telewizja Polska Olsztyn, Gazeta Nowomiejska, Radio Olsztyn oraz Polskie Radio Olsztyn.

 

 

Share