Gmina

Budowa boiska wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku

Rozmiar czcionki:

Obiekt powstanie przy szkole w Jamielniku. Zostanie utworzone boisko o wymiarach 44,12 m x 24,12 m do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa i  koszykówki z przedłużeniem o bieżnię długości 76 m. Dodatkowo zostanie wydzielony zeskok skoczni w dal. Inwestycja zostanie zrealizowana  jeszcze w tym roku. Boisko zostanie wybudowane za kwotę 496 658,38 zł, z czego wartość dofinansowania, jakie otrzyma Gmina, to 302 840,00 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,  działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

14.09.2012
Inwestycja zakończona. Boisko zostało oddane do uzytku. Wiecej ...
12.07.2012
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „REMBUD-PBK" Sp. z o.o. reprezentowanym przez jej Prezesa Wiesława Waśniewskiego na wykonanie całości robót związanych w wykonaniem zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku". Więcej ...
23.03.2012
Podpisanou mowę z Samorządem Województwa Warmińsko  - Mazurskiego na dofinasowanie inwestycji pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze skocznią  w dal i bieżnią w Jamielniku”

 

Share