Gmina

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Rozmiar czcionki:
NGOW ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęło 8 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej komisji konkursowej. Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie dnia 20 stycznia 2014 r. wybrano 6 ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań oraz przyznano dotacje na dofinansowanie ich realizacji.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursu

Rozmiar czcionki:

NGOWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2014 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014"

Rozmiar czcionki:

NGOWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
zaprasza
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)do zgłaszania opinii, uwag i propozycji dotyczących zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014”

Czytaj więcej...

Pozyskiwanie funduszy unijnych – szkolenie

Rozmiar czcionki:

centrum organizacji pozarzadowychCentrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Powiatu Nowomiejskiego oraz Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy ze źródeł unijnych, które odbędzie się 13 grudnia 2013 r. w Bibliotece Publicznej Nowe Miasto Lubawskie, ul. Działyńskich 2a.

Czytaj więcej...

Szkolenie z wolontariatu

Rozmiar czcionki:

CePowiatowe Centrum Organizacji Pozarzadowychntrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu serdecznie zaprasza na szkolenia z wolontariatu. Zgłoszeń należy dokonać do 4 grudnia 2013r. poprzez kontakt telefoniczny: 56 49 181 63 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź też poprzez osobiste dostarczenie formularza zgłoszeniowego do biura LGD Ziemia Lubawska, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

Rozmiar czcionki:

FIO logoAkademia Aktywności Seniora

zaprasza mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie na otwarte warsztaty z zakresu dziedzictwa kulturowego.
Do udziału w zajęciach zachęcamy dzieci z rodzicami, młodzież i osoby dorosłe, które chcą odkrywać, poznawać, podtrzymywać i przekazywać dalej dziedzictwo kulturowe swoich przodków.

Czytaj więcej...